Passerkontrollsystem

Ett passerkontrollsystems mest synliga komponent är kortläsaren, vilken sitter på många ställen bredvid dörren, och med ett korts hjälp begränsar behörigheten till en fastighet.
Ett passerkontrollsystems mest synliga komponent är kortläsaren, vilken sitter på många ställen bredvid dörren, och med ett korts hjälp begränsar behörigheten till en fastighet.

 

En kortläsare har i många år vart en låda med ett hål eller en slits i för ett magnetkort, och i de flesta fall en knappsats som ökar säkerheten, så man kombinerar kort och kod för passage.

 

Sedan några år finns tekniken beröringsfria läsare som ett bättre alternativ till samma pris. En beröringsfri läsare har dels inga hål eller slitsar som det kan komma in skräp i, eller några rörliga delar som kan smutsas ner eller nötas ut.

 

Magnetkorten har ersatts av beröringsfria brickor eller kort som man bara håller upp framför den beröringsfria läsaren, för att systemets skall kunna läsa av och bedöma din behörighet. När magnetkortet har ersatts har samtidigt säkerheten ökat och möjligheten att kopiera magnetremsor har försvunnit.

 

Användningsområden

Passerkontrollsystem används idag av våra kunder, i huvudsak för att begränsa behörighet, behörighetstider och öka kontrollen över vem som besöker ett rum. Man förhindrar t ex uteliggare och tjuvar att komma in i bostadsfastigheter och man ser vem som senast behörigen var inne i cykelförrådet eller vindförråden mm.

 

Passerkontrollsystemet styr i dessa vanligaste anläggningar ett elektriskt lås som monteras i dörr eller dörrpost. Det kan vara antingen ett elslutbleck eller elektriskt trycksspärrlås som frikopplar handtaget då det är låst.

 

Passerkontrollsystem kan förutom ge passage, också vara ett till eller frånslag av funktioner för t ex belysning, larm eller apparater och maskiner.

 

Produkter

I vårt sortiment finns magnetkortläsare, beröringsfria läsare och viganläsare, men idag, om man sammanställer funktion, säkerhet och ekonomi, är det nästan bara beröringsfria läsare som gäller i bostadsfastigheter.

Bokningssystem

I de flesta bostadsfastigheter har det så länge man minns funnits tvättstuga för det boende, oavsett om det är en kommunal hyresfastighet, privatvärd eller en bostadsrättsförening.


Det har funnits lite olika varianter under åren på bokningssystem, listor med vanliga papper där man skriver upp sig, eller nyckelcylindrar som man låser fast sin lägenhets cylinder på den önskade tvättiden. För några år sedan kom något som kallades elektronsikt bokningssystem. Ett elektronsikt bokningssystem består av en bokningspanel som placeras i tvättstugan. Den har några knappar och en display, där man men hjälp av den beröringsfria brickan eller kortet, se passerkontrollsystem, loggar in och kan boka tid i tvättstugan.

 

Systemet bygger på en centralenhet som har strömförsörjning med batteribackup, så den fungerar vid strömavbrott, som en anslutning till valfri PC, där man gör grundinställningar och lägger till och tar bort behörigheter samt brickor.

Många, framför allt bostadsrättsföreningar, använder också bokningssystemets panel för bokning av andra rum och funktioner inom fastigheten. Det kan i princip vara vad man vill, t ex bastubokning, motionsrum, övernattningslägenheter eller andra speciella tjänster som solarium med debiteringssystem mm.

Bokningssystemets funktioner är mjukvarustyrda och mycket flexibla, så den går också att använda i många andra sammanhang. Bokningssystemets centralenhet kan också kopplas vill en web-server, då går t ex tvättstugan att boka via Internet.

 

Systemet är av samma märke som passerkontrollsystemet, Aptus, så dörrar till tvättstugan och även vägar dit, korridorer, entréportar och alla andra passagevägar i huset kan förses med beröringsfria eller andra läsare och ligga med i samma system.

Systemet är mycket lätt att handha, något mer jobb om man har web-bokning, men alla funktioner kan skötas av en fastighetsskötare, förvaltare eller styrelsen i en bostadsrättsförening. Tjänster kan också köpas av oss, så vi sköter både behörigheter, bortspärrning och inläggning av nya brickor.

Larmsystem

PeBab säljer, projekterar och åtar sig hela säkerhetsentreprenader, där inbrottslarm till stor del är det centrala systemet. Inbrottslarmet ser vi som något man investerar i för att dels skrämma bort tjuven före inbrott, så att inget händer, men också något som skall berätta när någon besöker företaget, hemmet eller fastigheten när alla andra är borta.

 

Larm i fastighet kan delas upp i begreppen ”skalskydd” och ”volymskydd” vilket i praktiken innebär hur tidigt man vill upptäcka inbrottet. Ett skalskydd är det samma som att tidigt få reda på att någon gör inbrott, eller om något barn har slagit sönder ett fönster av misstag. Skyddet sitter då på fönstret, eller direkt innanför. Det vanliga är limmade glasdetektor på fönstret som känner om fönstret går sönder. Det som ibland är att föredra, framför allt av ekonomiska skäl när man har många fönster, är akustiska glaskrossdetektorer, som sitter i taket mitt för fönstren på insidan. Den hör om något glas krossas och ger larm.

 

I begreppet skalskydd ingår också magnetkontakter som skruvas utanpåliggande på fönster och dörrar. De finns också för infällt montage, dolt, för snyggare installationer. En larm-punkt kan antingen vara sabotageskyddad eller inte, vilket oftast beror på vilken miljö larmet skall vara i. Larmpunkten kan då kallas för dubbelbalanserad. En dubbel-balanserad larmpunkt med sabotageskydd ger larm omgående om en kabel går av, vilket då en icke sabotageskyddad larmpunkt gör.

 

Ett volymskydd består i huvudsak av IR-detektorer. En vanlig IR-detektor mäter rörelse och värme, och ger larm så fort någon rör sig. Idag finns det också olika andra typer av mätning, så som ultraljud mm, men den vanliga IR-detektorn är det man väljer i normala miljöer. Det finns också en rad speciella IR-detektorer för olika ändamål, t ex ”övertäckningsskyddade”, ”husdjursdetektor” och ”linjedetektor” mm.

 

Överteckningsskyddad IR-detektor är som det låter en IR-detektor som alla andra, men som omedelbart ger larm om någon avsiktligen eller oavsiktligt täcker över eller blockerar IR-detektorn.

 

Husdjursdetektor är inte som det låter, den detekterar inte enbart husdjur, utan precis tvärt om. Tanken är att en husdjursdetektor, för villor framför allt, skall ge larm när tjuven kommer men inte reagera på husdjuren som rör sig i huset.

 

Linjedetektor kan monteras på utsidan eller insidan av en lång fönsterrad. Det är oftast två delar som tittar mot varandra och ger larm när något är emellan.

 

Tillslag eller frånslag av larm. Det har under åren funnits lika många sätt att slå till och från larm som idémakare. Små lådor med nyckelomkopplare, låda med kodrattar, till och frånslag i det vanliga dörrlåset osv. Idag är dock det vanligaste att man har inpasseringstid efter att dörren har öppnats, och där efter slår man en personlig kod på en manöverpanel som är godkänd för larmsystemet. Förbikoppling kan också göras med läsare för kort eller bricka.

 

Överföring av larm. När ett larm har utlösts går minst två sirener igång i lokalen, och i vissa fall också utanför med blixtljus. Larm brukar då överföras till en larmcentral som skickar ut väktare för åtgärd. En säker överföring, brukar göras med Multicom. Då hyr man en fast uppkoppling så att det går ett larm när någon klipper av telefonkabeln vid eventuellt sabotage.

Besöksadress

PeBab
Botkyrkavägen 4

143 30 VÅRBY

Tel: 08 - 508 657 05

Epost: info@pebab.se